TECHNICKÉ PROHLÍDKY
           motorových manipulačních vozíků
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Manip. vozíky

  T.p. vozíků

  Ceník prohlídek

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
 
  I. Elektrovozíky
  II. Motovozíky
  Plošinové vozíky
  Vysokozdvižné ruční/pákové
  Vysokozdvižné volantové
  Vysokozdvižné s plošinou
  Zvláštní vozíky


Podrobnosti o manipulačních vozících


Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Vyhláška č. 341/2002 Sb.
ČSN EN 1726-1
ČSN EN 1551
ČSN EN 1175 - 1-3
ČSN ISO 3691
  Denní kontrola
  Roční technická prohlídka
  Servisní prohlídka
  Revize plyn/elektro pohonu
  Státní technická kontrola - u vozíků pro provoz na pozemních komunikacích
Dodavatelské zajištění BOZP
Dodavatelské zajištění PO
Poradenství v BOZP a PO
Tvorba a správa dokumentace
Profesní školení zaměstnanců
Zajištění prohlídek, kontrol a revizí
Zajištění koordinátora na stavbách
Zastupování při státních kontrolách
 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Manipulační vozíky | Technické prohlídky MMV | Ceník prohlídek | FAQ's | Kontakt |